YHS_2387

Sterke basis, goede resultaten

We hebben uitdagende verwachtingen. We spreken die ook uit en monitoren ze gedurende het schooljaar. In gesprek met elkaar toetsen wij hoe haalbaar de verwachtingen zijn. Zo dagen we je kind uit om het beste uit zichzelf te halen.

Fouten maken moet

‘Een fout is een goed die nog niet af is.’ Het is dus goed om af en toe een fout te maken, het is zelfs nodig om iets te kunnen leren! Dat geldt zeker op de KWS. Zowel voor de kinderen als voor het team.

Digitaal onderwijs

We hebben goed geïnvesteerd in de hardware om kinderen op hun eigen niveau te laten leren, dit heet gepersonaliseerd leren. Elk kind in groep 3 t/m 8 heeft een eigen chromebook. In de kleutergroepen delen de kinderen 12 chromebooks. In de klas wordt de laptop voornamelijk gebruikt om lesstof te verwerken en te oefenen.

Differentiatie in groep

Ons uitgangspunt is dat elk kind dat extra zorg of aandacht nodig heeft, dat in de groep krijgt. We werken daarom met

  • individuele ondersteuning: de leerkracht kan met expliciete directe instructie kinderen maatwerk bieden in de uitleg van de stof.
  • adaptieve lesprogramma's: het programma ziet wat je kind als weet en goed toepast en waar het extra uitleg of oefening nodig heeft.

De kleuters leren spelenderwijs nieuwe woorden, letters en de eerste rekenoefeningen op het chromebook.

Vanaf groep 3 zetten we de digitale software van Veilig leren lezen in, zodat de kinderen de op papier geleerde letters, woorden en zinnen ook op een speelse manier gaan gebruiken. Kinderen leren hierdoor met plezier de nieuwe woorden aan.

Ook zetten we vanaf het tweede deel van groep 3 de rekensoftware van Gynzy aan. Hierbij krijgen de kinderen directe feedback en kunnen ze gelijk leren van hun fouten. Het systeem is adaptief: het past de sommen aan het niveau van je kind aan. Zo stemmen we het onderwijs af op je kind. Dat maakt het leren efficiënt.

In de hogere groepen leren de kinderen ook hoe ze op het chromebook een werkstuk en een presentatie moeten maken.

Omdat je kind veel op de chromebooks werkt, leren we het vanaf de eerste schooldag hoe om te gaan met sociale media en zijn eigen privacy. Ook leren we de kinderen hoe ze moeten omgaan met internet en hoe ze slim informatie kunnen zoeken. Vanaf dag één leren de kinderen ook dat ze hun wachtwoord (in de onderbouw een plaatje) geheim moeten houden voor de andere kinderen.

De ontwikkeling van gepersonaliseerd en digitaal leren gaat heel snel. We houden ouders via de ouderapp Social Schools geregeld op de hoogte van de actuele stand van zaken.