YHS_2252

Bijna naar school

In de maand voordat je kind 4 jaar wordt, mag het gaan wennen in de nieuwe groep. De leerkracht van groep 1 neemt contact op om de 4 dagdelen af te spreken waarop je kind mee mag draaien in de groep. We nemen hier ruim de tijd voor, zowel bij oudste kinderen als bij jongere broertjes en zusjes, want ieder kind in het gezin is uniek. In de wenperiode zorgen we dat we goed contact met je kind krijgen, zodat het zich prettig en geborgen voelt.

In samenspraak met jullie als ouders nemen we graag ook contact op met de voorschoolse opvang (de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf) om de overdracht van je kind goed te laten verlopen.

Kleuter-ABC

Om je snel thuis te voelen bij ons op school is het prettig om bijtijds op de hoogte te zijn van alle praktische zaken. Met dit Kleuter-ABC hopen we dat je snel thuisraakt in de dagelijkse gang van zaken bij ons op school.