• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
CBS Koningin Wilhelmina is een school waar degelijk onderwijs wordt gegeven in een veilige omgeving en in een goede sfeer. De school heeft een christelijke identiteit, maar staat open voor ouders van alle kinderen die de missie en visie kunnen onderschrijven. Met behulp van moderne methoden streven we goede resultaten na. Dit geschiedt in een pedagogisch klimaat met een eenduidige structuur en heldere afspraken. Met de leerlingen wordt op een open manier gecommuniceerd. Kinderen voelen zich veilig en geborgen, wat de sociaal-emotionele ontwikkeling en in het bijzonder de weerbaarheid, ten goede komt. Samenwerking met ouders, waarbij de belangen van het kind voorop staan.


Welkom op de website van
 
CBS Koningin Wilhelmina

 

De renovatie is gereed!

Na een klein half jaar is het dan eindelijk zover: De renovatie is gereed. Dankzij de inzet van Aannemersbedrijf J. van Daalen is er een klein half jaar hard gewerkt, en heeft het gebouw een totale metamorfose ondergaan. We zijn nu dus terug op onze eigen vertrouwde plek, maar in een geheel vernieuwd gebouw!


NIEUW LOGO + BINNENKORT NIEUWE WEBSITE

Bij een nieuw gebouw hoort ook een nieuwe LOGO en een nieuwe huisstijl, wat binnenkort doorgevoerd zal worden in een nieuwe website. De nieuwe kleuren van de school zijn groen, roze en blauw! 


Onderwijs op CBS Koningin Wilhelmina

Ons uitgangspunt is: we staan midden in de samenleving van de 21e eeuw en streven goede resultaten na, met behulp van moderne methodes, in een kindvriendelijke en oudervriendelijke omgeving. We willen dat alle kinderen hun talenten ontplooien.

Wij gaan ervan uit dat de kinderen bij ons op school komen om te leren. Dat krijgt dan ook een heel duidelijk accent. Dit doen wij door het geven van effectief onderwijs en ook door het geven van aandacht aan de mogelijkheden van de leerling en het nastreven van hoge verwachtingen.

De kerndoelen zijn het uitgangspunt, in samenhang met onze eigen doelstellingen als protestants christelijke school.

Het kind als persoon moet ook weerbaar en sociaal ontwikkeld worden. Er is ruime aandacht voor creativiteit, voor leren leren en voor een goede sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast is er ruimte voor buitenschoolse activiteiten met een educatief karakter. Door het schooljaar heen zijn er ook gezamenlijke (feestelijke) activiteiten.

De laatste jaren heeft de school zich gericht op de inzet digitale leermiddelen, waarbij wij het verwerkingsprogramma Gynzy inzetten voor de vakgebieden Rekenen en spelling. Verder wordt de software van Google gebruikt om leerlingen te leren hun werk te organiseren en te presenteren.

In de onderbouw willen we de overgang van groep 2 naar groep 3 zo klein mogelijk maken en meer gaan werken met spelen en ontdekkend leren.

De komende jaren willen we kijken hoe we meer thematisch kunnen gaan werken en hoe we vakintegratie van de zaakvakken kunnen bewerkstelligen.


 

Activiteitenkalender


Webdevelopment: ONMEDIA

X