• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
Christelijke Basisschool Koningin Wilhelmina is een school waar degelijk onderwijs wordt gegeven in een veilige omgeving en in een goede sfeer. De school heeft een christelijke identiteit, maar staat open voor ouders van alle kinderen die de missie en visie kunnen onderschrijven. Met behulp van moderne methoden streven we goede resultaten na. Dit geschiedt in een pedagogisch klimaat met een eenduidige structuur en heldere afspraken. Met de leerlingen wordt op een open manier gecommuniceerd. Kinderen voelen zich veilig en geborgen, wat de sociaal-emotionele ontwikkeling en in het bijzonder de weerbaarheid, ten goede komt. Samenwerking met ouders, waarbij de belangen van het kind voorop staat.

 

Welkom op de website van
CBS Koningin Wilhelmina | Leerdam

Wij zijn weer gestart! Fijn dat alle kinderen weer veilig op school zijn. De klassen zitten weer vol en we gaan vol goede moed van start. De komende weken gebruiken wij voor het wennen aan de nieuwe juf of meester.
Op woensdag 30 augustus staat de informatieavond gepland.

Programma:
19.00 uur  –  eerste ronde klassenbezoeken
19.45 uur  –  koffie en thee in de gezamenlijke hal
19.50 uur  –  algemene opening door de directeur (jaarplannen worden toegelicht)
20.15 uur  –  tweede ronde klassenbezoeken
21.00 uur –  afsluiting avond

Namens het team,
Niels Verbaas, directeur


Laatste Nieuws:
De nieuwe MINA is uit:
Klik hiernaast voor de juiste link naar het document: MINA 1 – augustus 2017

We zijn luizenvrij!
Bij enkele kinderen werden nog wel wat oude neten gevonden, daarom zullen deze klassen binnenkort opnieuw worden gecontroleerd. Maar er zijn geen ‘verse’ luizen gevonden! Een mooi begin van het nieuwe schooljaar!

Komende
Activiteiten

Informatieavond
Woensdag 30 augustus

Inloop ochtend ouders (inschrijving)
Woensdag 13 september
08.30-11.30 uur

Studiedag groep 1 t/m 4
Dinsdag 26 september


Schoolvakanties 2017/2018

Herfstvakantie
16 t/m 20 oktober 2017

Kerstvakantie
25 december t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie
26 februari t/m 2 maart 2018

Paasvakantie
30 maart t/m 2 april 2018

Meivakantie
23 april t/m 4 mei

Hemelvaart
10 mei t/m 11 mei

Pinksteren
21 mei

Webdevelopment: ONMEDIA