YHS_2816-HDR

Ouderraad

Een groepje ouders vormt de ouderraad (or). De or activeert, organiseert en ondersteunt samen met andere ouders extra (buitenschoolse) activiteiten.
Tamara Hennekes is voorzitter van de or en Denise Ronde is secretaris. Voor meer informatie: or.kws@stichting-logos.nl.

Klassenouders

De klassenouders behartigen vooral het contact en de activiteiten met de ouders van een groep. Zij zorgen voor de afstemming en organisatie bij activiteiten per groep. Iedere klassenouder is ook or-lid.