YHS_2658-HDR-2

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) denkt en beslist mee over schoolzaken als onderwijskundige doelstellingen, de schoolgids, het school- en zorgplan, nieuw personeel, de wijze waarop het geld besteed wordt, de communicatie en alles wat te maken heeft met veiligheid, gezondheid en hygiëne op school.

De mr vertegenwoordigt de belangen van leerlingen, hun ouders en leerkrachten. Eén van de mr-leden is namens onze school lid van de schooloverstijgende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr). Zie voor meer info mr@wilhelminaleerdam.nl en de schoolgids.

Van de zaken die de mr bespreekt, komt een kort verslagje in de oudernieuwsbrief Mina.