YHS_2299

Samen met ouders

Echt contact met ouders vinden wij erg belangrijk, omdat jullie je kind immers het best kennen. Zaken die voor de ontwikkeling van je kind van belang zijn, bespreken we het liefst tijdens een ‘echt gesprek’. Kom gerust even langs bij de leerkracht of bel om hiervoor een afspraak te maken.

Contactmomenten

Tijdens het schooljaar zijn er verschillende momenten waarop we contact met je zoeken:

  • Aan het begin van het schooljaar staat er voor elke groep een informatieavond gepland. Tijdens deze informatieavond kun je kennismaken met de ‘nieuwe’ leerkracht van je kind. Tevens krijg je uitleg over de werkwijze en de leerstof van het betreffende schooljaar.
  • Na tien weken onderwijs organiseren wij de voortgangsgesprekken. Tijdens dit gesprek bespreken wij de voortgang van je kind in de klas. Ook willen wij je inzicht geven in het leerproces en de plaats van je zoon/dochter binnen het groepsplan.
  • Rond februari en aan het einde van het schooljaar krijgt je kind een rapport. Naar aanleiding daarvan zijn er rapportavonden. Voor het eerste rapport word je uitgenodigd. Bij het tweede rapport kun je een gesprek aanvragen.

Transparant

Wij willen zo transparant mogelijk zijn. We houden je daarom op de hoogte van de gang van zaken op school en in de klas. Voor dit soort informatie is er de handige ouderapp. Als ouder kun je aangeven met wie informatie over je kind wordt gedeeld: op groeps- of schoolniveau. Minimaal één keer per maand verschijnt de Mina, de nieuwsbrief met actuele informatie van de school.
De KWS is niet actief op sociale media.

Aanmelden