YHS_2391

Ruimte bieden

Nieuwsgierigheid is de bron van alle leren en jonge kinderen zijn er experts in! Wij zorgen op de KWS dat ze deze fantastische kwaliteit niet afleren.

We vinden dat de huidige samenleving te veel foutloosheid en perfectie eist en daarmee te veel druk legt op kinderen. We maken kinderen duidelijk dat fouten maken moet: zonder fouten leert je kind niet.

Regels

Dit heeft ook gevolgen voor hoe we met regels omgaan. Er zijn basisregels die alle kinderen kennen. We stimuleren onze leerlingen om op basis van die regels ook zelf na te denken over wat verstandig, veilig en sociaal is. Je kind leert zo te reflecteren en leert van gemaakte keuzes. En er blijft letterlijk en figuurlijk veel meer speelruimte over, ruimte voor nieuwsgierigheid en vrijheid voor onderzoek.