YHS_2517

Onze identiteit

In alles wat we doen, in hoe we kijken naar de leerlingen, naar de ouders en naar onszelf, laten we ons leiden door onze christelijke identiteit. We leven vanuit de waarden geloof, hoop en liefde en de overtuiging dat ieder mens uniek is in de ogen van God. We leven samen en zijn ook verantwoordelijk voor onze medemens.

Open christelijk

Wij zijn een christelijke school en staan open voor alle leerlingen. We gaan ervan uit dat je onze identiteit respecteert en dat je kind deelneemt aan de dagopening en -sluiting, de lessen Bijbelse geschiedenis en de vieringen.

Dagopening

Tijdens de dagopening en -sluiting bidden we en is er aandacht voor de Bijbelverhalen. In het dagelijkse kringgesprek komen zaken uit de belevingswereld van de kinderen ter sprake.

Vertrouwen en geloof vormen de basis voor een goede relatie.
Vertrouwen in de kinderen, de ouders, de school en geloof in God.
Wij vertrouwen en geloven in een God die mensen bij elkaar brengt en met elkaar in vrede verbindt.
Een God, die ons niet vastpint op ons verleden, die nieuwe kansen geeft hier en nu.
Die de toekomst opent om te leven met Hem, zoals Hij.