YHS_2370

Onderwijs in groep 1 en 2

Wij zien elke kleuter als een nieuwsgierige onderzoeker die spelend zijn wereld verkent en uitbreidt. We vinden het daarom erg belangrijk dat je kind tot spelen komt. Dit spel kan zijn: het vrije spel, begeleid spel of een opdracht waarbij je kind een spelbeleving ervaart. In groep 1 en 2 bieden we daarom volop speelmogelijkheden, uitdagende opdrachten en nieuwe materialen. We creëren in het lokaal en daarbuiten een omgeving waarin de kinderen veel kennis opdoen over de wereld om hen heen. Er is veel ruimte voor ontdekken. Jezelf leren kennen, goed met anderen omgaan en je prettig voelen in de groep zijn voorwaarden om tot leren te kunnen komen.

Observeren

We volgen de ontwikkeling van je kleuter. Door observaties komen we steeds meer over je kind te weten. Wat het al goed kan en wat het nog moeilijk vindt. Dit doen we door goed naar een kind te kijken, zowel in de klas en het speellokaal als tijdens het buiten spelen. Al deze observaties houden we bij in een leerlingvolgsysteem.

  • de sociale ontwikkeling: hoe de kleuter zich voelt en hoe hij zich uit;
  • de persoonlijkheidsontwikkeling: hoe zelfstandig een kind is;
  • de motorische ontwikkeling: grove en fijne motoriek;
  • de taalontwikkeling: woordenschat, spreken, luisteren, beginnende geletterdheid en Engels;
  • de cognitieve ontwikkeling: waarnemen en denkvaardigheden;
  • de creatieve en muzikale ontwikkeling.

Als ouders kennen jullie je kind het beste, dus het gesprek op het moment dat je kind instroomt, helpt ons om de achtergrond van je kleuter beter te leren kennen en om samen met jullie te kijken waar het staat in zijn ontwikkeling.

Thema’s

In de kleutergroepen werken we in projecten. Alle kleuters werken binnen één onderwerp, maar krijgen daarbij opdrachten die passen bij de eigen ontwikkeling. De thema’s kunnen bepaald worden door de seizoenen, feestdagen en/of de belangstelling van de kleuters. Tijdens een project staan alle activiteiten in het teken van het onderwerp, bijvoorbeeld de bakker:

  • De poppenhoek verandert in een bakkerswinkel; welke broodjes ga jij bakken?
  • Je kind leert liedjes over bakkers.
  • De kleuters maken creatieve knutsels/werkjes/kleurplaten over het thema.
  • Om te onderzoeken wat er gebeurt in een bakkerij gaan we als het kan op bezoek bij de bakker of we bakken zelf koekjes.

Kring

Het werken gebeurt vaak vanuit de kring. In de kring beginnen activiteiten en hier keren de kinderen steeds weer terug om andere werkzaamheden te bespreken en te gaan doen. Er wordt ook in hoeken en aan tafels gewerkt; daarnaast spelen de kinderen op het schoolplein. Waar dat nodig is, wordt er ook in de kleine kring gewerkt, zodat enkele kinderen extra doelen krijgen aangeboden.

Naar groep 3

In de onderbouw maken we de overgang van groep 2 naar groep 3 zo klein mogelijk door meer te gaan werken met spelen en ontdekkend leren. Regelmatig bekijken en toetsen we hoe de taal-, reken-, luister-, emotionele en sociale ontwikkeling van je kind verloopt. Rond maart nemen we in samenspraak met jullie als ouders de beslissing of je kind toe is aan groep 3.

Snelle leerlingen

Hoort je kind bij de 4- en 5-jarigen die zich sneller ontwikkelen dan gebruikelijk? Dan stimuleren we die groei met extra uitdagend materiaal.

Extra tijd en aandacht

Heeft je kind meer tijd nodig om sommige vaardigheden te leren, dan is er extra begeleiding mogelijk.