YHS_2643

Goed onderwijs

We besteden veel aandacht aan hoofdvakken als taal, rekenen en (begrijpend) lezen. Daarmee leggen we een stevige basis. Daarnaast is er ook ruime aandacht voor creativiteit, voor leren leren en voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling.

Goede resultaten

We staan midden in de samenleving van de 21ste eeuw en streven goede resultaten na. Dankzij eigentijdse methodes en goede pedagogiek betrekken we alle kinderen bij het onderwijs.

In de groep

Het onderwijs begint bij de groep. We weten dat niet alle kinderen zich op dezelfde wijze ontwikkelen. We zoeken naar overeenkomsten tussen de kinderen, zodat we hen samen, als groep, verder in hun ontwikkelingen kunnen brengen. We proberen een groep zo lang mogelijk bij elkaar te houden, omdat kinderen floreren bij een goede uitleg. Hoe meer die aansluit bij de grote groep, hoe hoger het rendement. Daar waar dit niet meer kan, kiezen wij voor verlengde instructies.

Chromebook

Met de digitale leermiddelen stemmen we het onderwijs verder af op het niveau van het individuele kind. Daarom heeft je kind vanaf groep 3 een eigen chromebook. We maken bewuste keuzes tussen digitaal onderwijs en het onderwijs dat we juist beter op papier kunnen geven.