YHS_2766

Missie

Wij werken vanuit een christelijke identiteit.
We willen dat elk kind zich veilig en gerespecteerd voelt op onze school. Elk kind is uniek en mag er zijn.
We bieden kwalitatief goed onderwijs, zodat door elk kind optimale leeropbrengsten worden behaald, zonder daarbij een evenwichtige sociaal-emotionele ontwikkeling uit het oog te verliezen.

We willen zo veel mogelijk aansluiten bij de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en kijken naar de kansen en mogelijkheden van elk kind. We bieden boeiend onderwijs voor het kind van deze tijd, de volwassene van de toekomst.
Wij maken ons onderwijs motiverend, uitdagend en betekenisvol, passend bij de talenten van onze leerlingen. Leerlingen zijn medeverantwoordelijk voor hun eigen leerproces en ouders zijn betrokken bij de school en het leerproces van hun kind.

Kernwaarden

Ons onderwijs is voortdurend in ontwikkeling. We werken daarbij vanuit onze kernwaarden:

  • Respect: iedereen mag er zijn, we laten iedereen in zijn waarde
  • Geloof: christelijke normen en waarden, aandacht
  • Betrokkenheid: samen werken, samen leren
  • Uitdaging: boeiend onderwijs voor optimale ontwikkeling