YHS_2542

Leerlingenzorg

Onze school staat in principe open voor alle kinderen. Soms heeft een kind extra ondersteuning en zorg nodig of juist veel extra uitdaging. We hebben daarvoor een uitgebreid aanbod. Lees meer hierover in ons schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ons uitgangspunt is dat extra ondersteuning in eerste plaats in de groep gebeurt.

Zijn er voor je kind speciale aandachtspunten of omstandigheden waar wij als school rekening mee moeten houden, dan horen we dat graag in het kennismakingsgesprek! De organisatie van de begeleiding van leerlingen ligt in handen van de Intern Begeleider, de IB’er.

Differentiëren in de groep

Ons uitgangspunt is dat elk kind dat extra zorg of aandacht nodig heeft, dat in de groep krijgt. Dat geldt voor kinderen die extra zorg nodig hebben vanwege een leeruitdaging als voor snel lerende kinderen die extra uitdaging nodig hebben. We werken daarom met

  • individuele ondersteuning: de leerkracht kan met expliciete directe instructie kinderen maatwerk bieden in de uitleg van de stof.
  • adaptieve lesprogramma's: het programma ziet wat je kind als weet en goed toepast en waar het extra uitleg of oefening nodig heeft.

Passend onderwijs

In het kader van passend onderwijs proberen we uit te gaan van de onderwijsbehoeften van kinderen. We kijken naar wat het kind al kan én wat het kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen, op zijn of haar niveau.

Handicap

Kinderen met een lichamelijke of zintuiglijke handicap zijn van harte welkom op de KWS, zolang wij de zorg kunnen bieden die het kind nodig heeft. We bieden die ondersteuning – in overleg met ouders – graag, omdat we het belangrijk vinden dat je kind onderwijs kan volgen in de buurt, met zijn buurtvriendjes. Ook als je kind een specifieke onderwijsbehoefte heeft, kun je het aanmelden.

Externe expertise

Op het gebied van leerlingenondersteuning krijgen we hulp vanuit het Expertisecentrum van samenwerkingsverband Driegang, kamer Rivierengebied Midden-Nederland.