YHS_2387

Goede resultaten

We hebben hoge verwachtingen. We spreken die ook uit en monitoren ze gedurende het schooljaar in gesprekken met je kind. Zo dagen we je kind uit om het beste uit zichzelf te halen.

‘Een fout is een goed die nog niet af is.’ Het is dus niet erg om af en toe een fout te maken, het is zelfs nodig! Fouten helpen je leren. Dat geldt op de KWS in alle groepen én voor het team.

Om kwalitatief goed onderwijs te blijven bieden, bespreken we als team onze resultaten. We kijken waar we van en met elkaar kunnen leren om de kinderen de kans te geven zich nog meer te ontwikkelen.

Aanmelden