YHS_2510

Leren in een veilige omgeving

Al het leren begint met veiligheid: wanneer een kind zich veilig voelt, dan gaat het met plezier naar school en komt het tot leren. We zorgen er daarom samen voor dat de sfeer in de klas en op school goed en veilig is. Dit doen we door als ouders, kinderen en school goed samen te werken en in gesprek te blijven.
Vanuit onze christelijke normen en waarden leren we je kind en zijn klasgenoten hoe ze met elkaar om moeten gaan; hoe ze van én met elkaar kunnen leren.

Aanmelden