YHS_2432

Digitaal onderwijs

Onze school heeft voor elk kind in groep 3 t/m 8 een eigen chromebook. In de kleutergroepen delen de kinderen 12 chromebooks. In de klas wordt de laptop voornamelijk gebruikt om lesstof te verwerken en te oefenen.

Kleuters

De kleuters leren spelenderwijs nieuwe woorden, letters en de eerste rekenoefeningen op het chromebook.

Lezen

Vanaf groep 3 zetten we de digitale software van Veilig leren lezen in, zodat de kinderen de op papier geleerde letters, woorden en zinnen ook op een speelse manier gaan gebruiken. Kinderen leren hierdoor met plezier de nieuwe woorden aan.

Rekenen

Ook zetten we vanaf het tweede deel van groep 3 de rekensoftware van Gynzy aan. Hierbij krijgen de kinderen directe feedback en kunnen ze gelijk leren van hun fouten. Het systeem is adaptief: het past de sommen aan het niveau van je kind aan. Zo stemmen we het onderwijs af op je kind. Dat maakt het leren efficiënt.

Werkstuk

In de hogere groepen leren de kinderen ook hoe ze op het chromebook een werkstuk en een presentatie moeten maken.

Meerbegaafd

Kinderen die snel leren en cognitief meer aankunnen, leren we programmeren.

Privacy en mediawijsheid

Omdat je kind veel op de chromebooks werkt, leren we het vanaf de eerste schooldag hoe om te gaan met sociale media en zijn eigen privacy. Ook leren we de kinderen hoe ze moeten omgaan met internet en hoe ze slim informatie kunnen zoeken. Vanaf dag één leren de kinderen ook dat ze hun wachtwoord (in de onderbouw een plaatje) geheim moeten houden voor de andere kinderen.

Actueel

Onze directeur is ook de BIC (bovenschools ICT-coördinator) van LOGOS. Zo blijven wij op de hoogte van de laatste nieuwtjes op het gebied van de inzet van ICT. Netwerkspecialist Cloudwise ondersteunt ons op ICT-gebied.

Aanmelden