YHS_2432

Digitaal onderwijs

We hebben goed geïnvesteerd in de hardware om kinderen op hun eigen niveau te laten leren, dit heet gepersonaliseerd leren. Elk kind in groep 3 t/m 8 heeft een eigen chromebook. In de kleutergroepen delen de kinderen 12 chromebooks. In de klas wordt de laptop voornamelijk gebruikt om lesstof te verwerken en te oefenen.

Differentiëren in de groep

Ons uitgangspunt is dat elk kind dat extra zorg of aandacht nodig heeft, dat in de groep krijgt. We werken daarom met

  • individuele ondersteuning: de leerkracht kan met expliciete directe instructie kinderen maatwerk bieden in de uitleg van de stof.
  • adaptieve lesprogramma's: het programma ziet wat je kind als weet en goed toepast en waar het extra uitleg of oefening nodig heeft.

Kleuters

De kleuters leren spelenderwijs nieuwe woorden, letters en de eerste rekenoefeningen op het chromebook.

Lezen

Vanaf groep 3 zetten we de digitale software van Veilig leren lezen in, zodat de kinderen de op papier geleerde letters, woorden en zinnen ook op een speelse manier gaan gebruiken. Kinderen leren hierdoor met plezier de nieuwe woorden aan.

Rekenen

Ook zetten we vanaf het tweede deel van groep 3 de rekensoftware van Gynzy aan. Hierbij krijgen de kinderen directe feedback en kunnen ze gelijk leren van hun fouten. Het systeem is adaptief: het past de sommen aan het niveau van je kind aan. Zo stemmen we het onderwijs af op je kind. Dat maakt het leren efficiënt.

Werkstuk

In de hogere groepen leren de kinderen ook hoe ze op het chromebook een werkstuk en een presentatie moeten maken.

Privacy en mediawijsheid

Omdat je kind veel op de chromebooks werkt, leren we het vanaf de eerste schooldag hoe om te gaan met sociale media en zijn eigen privacy. Ook leren we de kinderen hoe ze moeten omgaan met internet en hoe ze slim informatie kunnen zoeken. Vanaf dag één leren de kinderen ook dat ze hun wachtwoord (in de onderbouw een plaatje) geheim moeten houden voor de andere kinderen.

Actueel

De ontwikkeling van gepersonaliseerd en digitaal leren gaat heel snel. We houden ouders via de ouderapp Social Schools geregeld op de hoogte van de actuele stand van zaken.

Aanmelden