Medezeggenschapsraad (MR)


De MR van de Wilhelmina bestaat uit zes personen. Er is een oudergeleding met drie ouders en een personeels-geleding met drie leerkrachten. De leden hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn daarna nog voor drie jaar herkiesbaar. In totaal kunnen zij dus zes jaar onafgebroken deel uitmaken van de raad. Na een onderbreking van één jaar is een oud MR-lid weer herkiesbaar.

De MR heeft bepaalde taken en (advies) bevoegdheden die vastliggen in het reglement van de medezeggenschapsraad de wet op de medezeggenschap in het onderwijs (WMS). Daarnaast heeft de MR in bepaalde zaken instemmingsrecht en adviesrecht.

 

De MR bestaat uit:

Personeelsgeleding:   Oudergeleding: Kinderen in:
Juf Coriëlle Peverelli groep 1/2b Mirte Driessen groep 3/4 en 5
Juf Simone Burgers groep 3 René den Dunnen groep 6
Juf Tanja Hennekes groep 6 Arnold Vermeulen groep 3/4, 5, 7 en 7/8

 

Vergaderrooster 2018/2019:

Dinsdagavond

di 18 sep 2018            19:45 – 22:00
MR-overleg
di 13 nov 2018 19:45 – 22:00
MR-overleg
di 11 dec 2018 18:45 – 22:00
MR-overleg (met eten)
di 12 feb 2019 19:45 – 22:00
MR-overleg
di 16 apr 2019 19:45 – 22:00
MR-overleg
di 18 jun 2019 18:45 – 22:00          
MR-overleg (met eten)

 

 

MR reglement schooljaar 2016-2017

Klik hier voor her huishoudelijk regelement

MR Huishoudelijk reglement CBS Wilhelmina

Klik hier voor het jaarverslag van 2015-2016:

MR Jaarverslag 2015-2016

 

GMR

CBS Koningin Wilhelmina is onderdeel van LOGOS, stichting voor protestants-christelijk onderwijs te  Gorinchem, Leerdam en Lingewaal,
LOGOS heeft voor een 14 aangesloten scholen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Namens CBS Koningin Wilhelmina heeft René den Dunnen (ouder) zitting in de GMR.


Webdevelopment: ONMEDIA

X