Medezeggenschapsraad (MR)


De MR van de Wilhelmina bestaat uit zes personen. Er is een oudergeleding met drie ouders en een personeels-geleding met drie leerkrachten. De leden hebben zitting voor een periode van drie jaar en zijn daarna nog voor drie jaar herkiesbaar. In totaal kunnen zij dus zes jaar onafgebroken deel uitmaken van de raad. Na een onderbreking van één jaar is een oud MR-lid weer herkiesbaar.

De MR heeft bepaalde taken en (advies) bevoegdheden die vastliggen in het reglement van de medezeggenschapsraad de wet op de medezeggenschap in het onderwijs (WMS). Daarnaast heeft de MR in bepaalde zaken instemmingsrecht en adviesrecht.

De MR bestaat uit:

Personeelsgeleding: Oudergeleding:Kinderen in:
Juf Simone Burgersgroep 3/4Mirte Driessengroep 4 en 6
Juf Denise Peterusmagroep 5 en 7Jacqueline Raap-V.d. Berggroep 3
Juf Tanja Hennekesgroep 5Arnold Vermeulengroep 4, 6 en 8

Vergaderrooster 2018/2019:

di 1 okt 2019         18:45 – 22:00
MR-overleg (met eten)
di 29 okt 2019 19:45 – 22:00
MR-overleg
di 10 dec 2019 18:45 – 22:00
MR-overleg (met eten)
di 21 jan 2020 19:45 – 22:00MR-overleg
di 10 mrt 2020 18:45 – 22:00
MR-overleg (met eten)
di 19 mei 2020 19:45 – 22:00
MR-overleg
di 23 jun 2019 18:45 – 22:00          MR-overleg (met eten)

GMR

CBS Koningin Wilhelmina is onderdeel van LOGOS, stichting voor protestants-christelijk onderwijs te  Gorinchem, Leerdam en Lingewaal,
LOGOS heeft voor een 14 aangesloten scholen een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
Namens CBS Koningin Wilhelmina heeft juf Coriëlle Peverelli zitting in de GMR.


Webdevelopment: ONMEDIA

X