• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
CBS Koningin Wilhelmina is een school waar degelijk onderwijs wordt gegeven in een veilige omgeving en in een goede sfeer. De school heeft een christelijke identiteit, maar staat open voor ouders van alle kinderen die de missie en visie kunnen onderschrijven. Met behulp van moderne methoden streven we goede resultaten na. Dit geschiedt in een pedagogisch klimaat met een eenduidige structuur en heldere afspraken. Met de leerlingen wordt op een open manier gecommuniceerd. Kinderen voelen zich veilig en geborgen, wat de sociaal-emotionele ontwikkeling en in het bijzonder de weerbaarheid, ten goede komt. Samenwerking met ouders, waarbij de belangen van het kind voorop staan.

Met taal werken we over het thema Klein. We verkleinen onze wereld en maken een kijkdoos over het thema jonge dieren of Sinterklaas. We zijn begonnen met het maken van een woordweb over ons thema en hebben daarna bedacht wat we willen maken. Dit is niet zomaar in 1 les klaar, maar ze worden al erg mooi! Binnenkort ziet u thuis het eindresultaat….

Afgelopen donderdag hebben we samen genoten van een gezellig, gezond ontbijt. Ontbijten is namelijk erg belangrijk want dan kunnen wij goed werken op school. Het was niet alleen lekker maar ook erg gezellig!

De kinderboekenweek is gestart met dit jaar als thema ‘Reis mee’. We zijn afgelopen maandag naar een voorstelling geweest van Muisje Gijs op wereldreis en we hebben de voorrondes van de voorleeswedstrijd gehouden. Dit was erg spannend, maar super knap van alle 19 kinderen die durfden mee te doen. De rest van de klas was het publiek. We hebben op een paar dingen gelet tijdens het voorlezen: verstaanbaarheid, is het vloeiend en wordt er gelezen met leestekens. Uiteindelijk is Karlijn de winnaar van groep 4. Zij mag vrijdag tijdens de schoolfinale voorlezen in de hal. Alle kinderen mogen super trots op zichzelf zijn. Daarom heeft iedereen een voorleesdiploma gekregen.

Na de meivakantie zijn we gestart met 27 kinderen. Tot de zomervakantie komen er geen nieuw kinderen meer bij. Dit betekent dus dat onze groep compleet is.

We zijn gestart met het thema: “De hulpdiensten”. Veel ouders hebben met ons meegedacht vandaar dat we een aantal gastlessen hebben gehad.

Als eerste kwam de vader van Christiaan uit groep 1/2b iets vertellen over zijn beroep: dokter. We leerden veel van de dingen die een dokter gebruikt, maar ook over een ambulance en een traumahelikopter.

Ook kregen we bezoek van de dierenambulance. Zij kwamen eerst vertellen over hun werk in de gang. Daarna mochten we allemaal de ambulance van binnen bekijken.

Esther en Daphne hebben hun oom uitgenodigd die politie-agent is. Ook hij heeft ons veel geleerd over zijn beroep.

In de klas hebben we een meldkamer waar we alles wat we geleerd hebben ook na kunnen spelen.

Na de Kerstvakantie zijn we begonnen met het thema: Kikker in de kou. We hebben gewerkt n.a.v. het prentenboek van Max Veldhuijs. Kikker heeft het in de winter koud aangezien hij maar “een naakte kikker” is. Hij heeft geen veren, geen vacht en ook geen speklaag zoals zijn vrienden. Gelukkig helpen zij vrienden hem! Het was ook wel erg leuk dat we echte sneeuwpret mee mochten maken!

We hebben de afgelopen 3 weken ook hard geoefend, zodat we dit thema konden afsluiten met een voorstelling voor (groot) ouders en andere belangstellenden. Groep 2 voerde een vertelpantomime op van het prentenboek en groep 1 ging op reddingstocht om kikker te redden. Ook zongen we 2 liedjes. Het was een leuke ochtend!

Tot aan de voorjaarsvakantie werken we verder maar dan over “Kikker is verliefd”.

Sinds 17 november is Sinterklaas weer in ons land. Ook op school besteden we hier de nodige aandacht aan. Het begon allemaal met een brief van Sinterklaas en een klein Sinterklaashuis op het schoolplein. Sinterklaas had aan ons de vraag of we andere kamers van zijn huis konden inrichten. In onze groep kwamen we tot een inpakkamer, een kantoor van Sinterklaas, een bakkerij en in het atelier kunnen we zelf inpakpapier maken / versieren. Samen met de kinderen hebben we bedacht wat er dan allemaal in zo’n hoek moest komen en zo hebben we de hoeken ingericht. Op de foto’s kunt u zien dat er hard gewerkt wordt.

Ook hebben we een bezoek gebracht aan het Sinterklaashuis in Gorinchem. Dit was erg leuk!

Vandaag hebben we mogen genieten van het “nationaal schoolontbijt”. De kinderen mochten in onesie of pyjama naar school komen en de juf in haar giraffenpak werd door de kinderen ook gewaardeerd. Het was erg gezellig en de kinderen hebben goed gegeten. Hieronder kunt u de foto’s zien van deze gezellige activiteit. Houd u het hoofd even schuin?

De afgelopen weken hebben we gewerkt over het thema “Vriendschap” n.a.v. de Kinderboekenweek. We hebben een vriendenboekje gemaakt en daar de namen van onze vriendjes / vriendinnetjes in gestempeld. Ook hebben we loodjes getrokken en een “vriendschaps-armbandje” gemaakt voor een ander kind. We hebben veel boeken gelezen over het thema en een kleurplaat en masker gemaakt n.a.v het boek.

In de klas had juf Lieske ook een bibliotheekhoek gemaakt waar we boeken kunnen lenen, lezen of een plekje vinden om te “werken”.

op verzoek van de kinderen kwam er ook een laptop om te werken!

Uit de Bijbel hebben we de verhalen van Jozef gehoord, maar we hadden ook een leuk groepswerk gemaakt van de ark van Noach. Dit verhaal leeft nog steeds bij de kinderen en de ark wordt dan ook regelmatig gebouwd in de bouwhoek. De kinderen bouwen zo ie zo erg mooie bouwwerken.

Buiten genieten we nog steeds van het heerlijke na-zomerweer. We spelen nog steeds lekker in de zandbak en hebben het gezellig met elkaar.

Volgende week houden we een weekje herfstvakantie en daarna gaan we verder met het thema: “Herfst”.

Na een heerlijke vakantie is de kop er weer af. De afgelopen 2 weken zijn we rustig aan begonnen om weer aan elkaar en het schoolgaan te wennen. “We” zijn 18 kinderen, 9 in groep 2 en 9 in groep 1. 13 kinderen zaten voor de vakantie ook al bij elkaar in deze groep, 5 kinderen zijn nieuw ingestroomd. Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Anne-Marie er en op donderdag en vrijdag juf Lieske. Tot zover de statistieken.

De afgelopen 2 weken hebben we een leuke verjaardagskalender  gemaakt zodat we kunnen zien wie wanneer jarig is en hoeveel jaar die wordt. Het weer was mooi dus we konden lekker buitenspelen, maar ook binnen in de hoeken of op een kleedje.

Voor de ouders was er afgelopen woensdag een informatie-avond waarop we de belangrijke praktische informatie voor dit jaar gedeeld hebben en ook inhoudelijk zijn in gegaan op de vraag wat leren de kinderen in groep 1/2 m.b.t. taal en rekenen.

Vanaf komende maandag starten we ons eerste thema: : “Het restaurant”. In de klas is het  “Wilhelmina restaurant” al ingericht.

Kot u nog eens kijken wat we allemaal doen en beleven in groep 1/2a?

Hartelijke groet, de kinderen van groep 1/2a en hun juffen.

Vrijdag 15 december 2017

Muziekje aan en gezellig knutselen (sieraden maken) en programmeren met Scratch. Zie foto’s!

Surprise-ochtend in groep 6/7:

Prachtige surprises, mooie gedichten, leuke cadeaus en lachende gezichten:

                 

 

Excursie waterzuivering

U heeft vast de verhalen van de kinderen al gehoord! Het was weer een leuke en leerzame middag!

Hieronder enkele foto’s:

Elke dag helpen de brigadiers onze kinderen veilig naar school. Een belangrijke taak. Onze groep heeft daarom les gekregen van politieman Ron. Alle leerlingen van groep 7 mogen nu mee gaan helpen bij het ‘brigadieren’.  Binnenkort ontvangen ze allemaal een certificaat. Knap gedaan allemaal! Succes bij het echte werk!

Hieronder een paar foto’s van het oefenen met politieman Ron:

 

Samen spelen kan zo leuk zijn. Samen Doen heeft ons weer een leuk nieuw spel geleerd! Een paar foto’s:

Een dagje naar de Efteling is een geweldig uitje. Vooral de achtbanen zijn gaaf. Hoe wordt een achtbaan eigenlijk gebouwd? Welke constructies worden er gebruikt? Hoe bouw je iets stevig en veilig? In onze groep hebben we daar goed over nagedacht. Het bleef niet bij denken alleen, de handen moesten ook wat doen. Zie hieronder een paar resultaten:

Hierbij een paar leuke foto’s van de hockey clinic:

Bij de lessen van thema 1 van Naut (methode voor biologie, natuurkunde en techniek) staat het onderwerp hout centraal. Praten en werken over dit onderwerp is natuurlijk best leuk, maar echt zagen en hameren is wellicht nog leuker. Afgelopen vrijdagmiddag (25 augustus) zijn we begonnen met het maken van een verjaardagskalender. Elk kind maakt een eigen kalender met een schilderijenlijst. De lijst maken we natuurlijk zelf en u raadt het al………… Het wordt een lijst van hout! Komende vrijdagmiddag gaan we de lijsten afmaken. Na afloop zal ik enkele werkstukken fotograferen en op deze pagina plaatsen.

Vandaag (1 september) drie foto’s toegevoegd:

Webdevelopment: ONMEDIA

X