groep 1-2a > De eerste schooldagen

Na een heerlijke vakantie is de kop er weer af. De afgelopen 2 weken zijn we rustig aan begonnen om weer aan elkaar en het schoolgaan te wennen. “We” zijn 18 kinderen, 9 in groep 2 en 9 in groep 1. 13 kinderen zaten voor de vakantie ook al bij elkaar in deze groep, 5 kinderen zijn nieuw ingestroomd. Op maandag, dinsdag en woensdag is juf Anne-Marie er en op donderdag en vrijdag juf Lieske. Tot zover de statistieken.

De afgelopen 2 weken hebben we een leuke verjaardagskalender  gemaakt zodat we kunnen zien wie wanneer jarig is en hoeveel jaar die wordt. Het weer was mooi dus we konden lekker buitenspelen, maar ook binnen in de hoeken of op een kleedje.

Voor de ouders was er afgelopen woensdag een informatie-avond waarop we de belangrijke praktische informatie voor dit jaar gedeeld hebben en ook inhoudelijk zijn in gegaan op de vraag wat leren de kinderen in groep 1/2 m.b.t. taal en rekenen.

Vanaf komende maandag starten we ons eerste thema: : “Het restaurant”. In de klas is het  “Wilhelmina restaurant” al ingericht.

Kot u nog eens kijken wat we allemaal doen en beleven in groep 1/2a?

Hartelijke groet, de kinderen van groep 1/2a en hun juffen.


Terug naar overzicht nieuws >

Webdevelopment: ONMEDIA

X