Andere schooltijden


Op dinsdagavond 16 april heeft de MR ingestemd met het voorstel om de schooltijden per 1 augustus 2019 aan te passen voor CBS Koningin Wilhelmina.

Aanleiding voor deze veranderingen zijn besproken op de voorlichtingsavond op 4 maart j.l. en terug te lezen in de samenvatting van deze avond: Samenvatting voorlichtingsavond andere schooltijden

Aansluitend aan deze avond is er een peiling gehouden onder ouders. Hier hebben een kleine 160 mensen op gereageerd. Waarbij een grote voorkeur (71%) is uitgesproken voor de variant van vier gelijke schooldagen en een korte woensdagmiddag. Een samenvatting van de resultaten van deze enquête kunt u vinden in de volgende link: resultaten raadpleging andere schooltijden

Bij het opstellen van de nieuwe schooltijden heb ik de wensen van de ouders en de leerkrachten meegenomen en ben hiermee in mijn achterhoofd tot onderstaand voorstel gekomen. Door het instemmen van de MR met het voorstel voor de andere schooltijden, ontstaat vanaf 01/08/2019 het volgende schoolrooster voor alle groepen (dus ook voor de onderbouw).

Maandag08.25 – 14.15 uur
Dinsdag08.25 – 14.15 uur
Woensdag08.25 – 12.30 uur
Donderdag08.25 – 14.15 uur
Vrijdag 08.25 – 14.15 uur
 • Door het invoeren van deze schooltijden ontstaat er meer rust voor de kinderen en voldoen we aan de wens van veel ouders (en leerkrachten) voor een ‘vrije’ woensdagmiddag.
 • Voor ouders ontstaat er door dit rooster nog maar één ophaalbeurt per dag, wat duidelijkheid en rust geeft.
 • Bij dit rooster hoort dat de leerkrachten eten met alle kinderen in de klas. Daarna krijgen de kinderen een half uur de tijd om pauze te ‘vieren’. Het eetmoment vindt dus niet plaats onder de pauzetijd.
 • Doordat alle kinderen op school zullen eten, vervalt de vorm van TSO zoals u deze nu gewend bent. Er zullen dus geen kosten meer aan verbonden zijn, wel dienen alle kinderen hun eigen eten mee te nemen. Over de afrekening van de muntjes die nog in uw bezit zijn na de zomervakantie krijgt u nog meer informatie.
 • Tijdens deze pauze krijgen de leerkrachten ook een half uur rust.
 • Met het invoeren van deze tijden zal de onderwijstijd per schooljaar voor alle groepen worden gebracht naar de wettelijke vastgestelde onderwijstijd van 940 uur.  In de eerste drie jaren zal er een overgangsperiode worden ingesteld waarin de groepen 970 uur moeten gaan draaien, hiermee voldoen we aan de wettelijke uren voor elke groep.
 • Verrassend is misschien de aanvangstijd. De school zal vijf minuten eerder aanvangen per dag. Dit levert de school op jaarbasis 16 uur op, zodat we deze als compensatie uren kunnen inzetten.
 • In de komende periode zullen er nog wat zaken uitgewerkt worden. Onder andere zullen we een lunch- en een pauzebeleid op gaan stellen. Ook zullen we na de vakantie de groepsindeling voor volgend schooljaar gaan maken en met u delen.
 • Bij het uitwerken van de laatste zaken nemen wij de opmerkingen die tijdens de avond en binnen de enquête zijn gegeven mee.
 • Over alle vorderingen zullen wij u tijdig op de hoogte brengen.
 • Ook de SKCN is op de hoogte gesteld van ons besluit. Zij zullen u op een later moment op de hoogte brengen over hoe het aanmelden in zijn werk gaat.

We begrijpen dat de aanpassing van de schooltijden voor vele ouders betekent dat ze iets moeten veranderen aan de opvang na schooltijd en dat dit voor sommige ouders prima te regelen is, maar voor sommige ouders ook lastiger!

Wij danken u allen nogmaals voor de vele reacties en de waardevolle bijdrage.
In deze link vindt u ons nieuw beleid rondom de pauzemomenten en de lunchafspraken.


Webdevelopment: ONMEDIA

X